จุดประสงค์


จุดประสงค์ของการเรียนรู้

1.เพื่อให้ผู้เรียนทราบประเภทของเครื่องดนตรีสากล

2.เพื่อให้ผู้เรียนสามารถแยกประเภทของเครื่องดนตรีสากลและลักษณะสำคัญของเครื่องดนตรีในประเภทนั้นๆได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น